Mũi khoan hình tháp 4-32mm

55.000 189.000 

  • Mũi khoan tháp đa năng trên mọi vật liệu như: inox, sắt, thép, kẽm, gỗ…
  • Lưu ý: Nên sử dụng để khoan các vật liệu mỏng hơn 6mm.
  • Bước tháp mủi nhỏ 4-12mm, mũi vừa 4-20mm, mũi to từ 4-32mm.