Ná cao su cải tiến ĐP

209.000 759.000 

  • Phiên bản V1: Đèn laze màu đỏ. Có điểm định vị đặt bi để đường đạn đi ổn định giữa các lần bắn.
  • Phiên bản V2A: Sử dụng đèn laze, Có cò kẹp bi. Ống rút 2 khúc dài hơn 1,24m.
  • Phiên bản V2B: Sử dụng ống ngắm, các bộ phận khác giống phiên bản V2A.

Mua hàng không cần đặt cọc. Nhấn chọn phiên bản bên dưới để hiển thị giá từng loại.