Phao cơ thông minh NH325

66.000 

  • Ren bằng đồng.
  • Tự động ngắt nước khi đáy phao ngập nước 1cm.
  • Ứng dụng để tự động ngắt nước trong mọi lĩnh vực đời sống.
  • Phù hợp với đường ống ren phi 21mm.