Ná cao su A7 chạc 7 nguyên khối inox cao cấp bắn bi sắt dây dẹt

109.000 

  • Đúc nguyên khối.
  • Cứng chắc.
  • Chạc 7.
  • Sản phẩm bao gồm: 1 ná + Lục giác + 2 dây thun + 100 viên bi 6 ly.