Ná cao su Ưng vương kiếm

139.000 

  • Ná được cắt CNC tỉ mỉ, đánh bóng gương.
  • Kẹp có chốt chống xoay.
  • Chạc 7,5 cm.
  • Sản phẩm như ảnh.