Ná cao su sao thiên mã

139.000 

  • Ngàm kẹp có lỗ thoát thun.
  • Bo mài thủ công.
  • Vật liệu bằng inox 304.
  • Số lượng ná từ 1-4, mỗi ná kèm 1 bộ dây thun.
  • Từ ná thứ 5 trở đi chỉ có ná, không kèm dây thun.
Số lượng Giá
1 - 4 139.000 
5 - 9 135.000 
10 - 49 128.500 
50 - 99 121.500 
100 - 499 114.500 
500+ 108.000