Ná cao su gỗ thông tự nhiên dây tròn

49.000 

  • Làm bằng gỗ thông tự nhiên.
  • Sản phẩm bao gồm 1 bộ: 1 ná gỗ + 1 dây thun tròn + 100 viên bi 6 ly.