Ná cao su Hero

99.000 

  • Đúc nguyên khối.
  • Chạc 7,5.
  • Số lượng ná từ 1-4, mỗi ná kèm 1 bộ dây thun.
  • Từ ná thứ 5 trở đi chỉ có ná, không kèm dây thun.
Số lượng Giá
1 - 4 99.000 
5 - 9 95.000 
10 - 49 90.500 
50 - 99 80.500 
100 - 499 73.500 
500+ 65.600