Ná cao su hình con nhện giá rẻ

69.000 

  • Đúc nguyên khối cứng chắc.
  • Loại tốt đúng như ảnh.
  • Dùng dây thun dẹp.
  • Thích hợp bắn bi sắt 6, 7 hoặc 8 mm.
  • Chạc 7, lòng chạc 35 mm.
  • Sản phẩm bao gồm: 1 ná nhện + 2 dây thun dẹp dày 1mm + 100 viên bi 6 ly.