Ná cao su cao cấp thép titan đen carbon sừng dê dùng dây thun tròn

169.000 

Vật liệu: Thép titan.
Sản phẩm bao gồm: 01 ná (không dây thun)