Dây thun dẹp bản to

30.000 

Số lượng Giá
1 - 4 30.000 
5 - 9 25.000 
10+ 23.000