Ốc titan ná cao su

59.000 

  • Ốc titan dành cho ná cao su.
  • Sản phẩm bao gồm: 2 ốc titan và 1 lục giác.